Stavba záhradnej chatky na betónové piliere

Stavba záhradnej chatky na betónové piliere sa najčastejšie využíva pri svahovom a nerovnom povrchu, kde prevýšenie  jednej strany záhradnej chatky nie je možné .

Každopádne treba stojky dostatočne upevniť v zemi. Pri ich osádzaní odporúčame vykopať jamu na pilier záhradnej chatky až do nemrznúcej hĺbky. V našom  miernom podnebnom pásme je nemrznúca hĺbka stanovená na 80 až 140 cm. Presná hĺbka je závislá aj  od zloženia substrátu. 80 cm však zvyčajne postačí u nás najbežnejších hlinito piesčitých pôd. Aj keď sa jedná o záhradnú chatku , ktorá svojou váhou a charakteristikou nie je klasická stavba, ako  murovaný či montovaný  drevodom, správne osadenie stĺpov  vám zabezpečí , že chatka nebude v jednom mieste klesať a vy sa vyhnete prípadným dodatočným úpravám na dosiahnutie roviny.

Tak ako je vidieť na obrázku jednou z možností je výroba stĺpikov z debniacich tvárnic, ktoré v zemi usadíte do štrkového a následne betónového lôžka .  Stabilitu pilierov je vhodné vystužiť železnými tyčami. Každopádne je dôležité aby vrchy pilierov boli v rovine a dal sa na ne umiestniť drevený rošt, ktorý tvorí finálnu základovú dosku stavby záhradnej chatky na betónové piliere .

 

Pokiaľ však nemáte veľké prevýšenie terénu  a zásadne piesčitú pôdu prikláňame sa stále k osadeniu záhradnej chatky na kovové zemné skrutky, ktoré sú nielen lacnejším, ale aj k prírode šetrnejším riešením.


Ďalšie Blogy: TU