Základová doska pre záhradný domček

Základová doska pre záhradný domček

Prečo je dôležitá základová doska pre záhradný domček?

Záhadný domček musí stáť na rovnej a pevnej ploche. Ideálna na tento účel je betónová doska s oceľovou výstužou o priemere 6 mm (Kari rohož). Môže byť použitá aj zámková dlažba , prípadne betónová dlažba (50x50x6cm).

Základová doska chaty, chatky, garáže do 30 m2 a prízemné stavby nad 30m2

Na vytýčené miesto je potrebné vyhĺbiť jamu o hĺbke cca 20 cm.

Jamu následne vyplňte kamenivom frakcie 16-32 mm do výšky cca 15-20 cm. Kamenivo bude tvoriť základ pre betónovú dosku. Kameň zhutnite vibračným zariadením. Vznikne Vám stabilné podložie.

Následne vybetónujte dosku s oceľovou výstužou . Doska by mala byť vo výške min. 5 cm . My Vám doporučujeme cca 10cm nad terénom. V prípade, že je záhradný domček vo svahu doporučujeme vyššie osadenie dosky , čím sa domček uchráni pred vodou stekajúcou po svahu.

Základová doska pre záhradný domček  musí byť vytýčená tak aby bola zarovno vonkajším zárezom teda čistý rozmer. Každopádne prax nám ukazuje, že dosky bývajú často asymetrické. Preto doporučujeme základovú dosku vybudovať o niečo málo väčšiu. rozmer pôdorysu rozšírte o min. 5 cm aj na šírke a 5 cm na dĺžke. Vznikne Vám tak určitá rezerva – ak by bola doska nepravidelná. (kosodĺžnik, kosoštvorec)

Betónovú dosku vystužte oceľovou sieťou do betónu o sile 10 mm .

Viac nájdete aj v našom blogu

Zámková dlažba pre záhradný domček , chaty a garáže do cca 30 m2:

Podobne ako na betónovú dosku i tu je potrebné vyhĺbiť jamu o hĺbke 15-20 cm. Podľa vytýčenia domčeku je v jame potrebné vyhĺbiť ryhu – jamu pod sadové obrubníky cca 10 cm. Do ryhy nasypte kamenivo do výšky cca 5cm a do suchého betónu osaďte obrubníky do výšky 10 cm nad terén.

Po zatvrdnutí betónu plochu medzi obrubníkmi vyplňte kamenivom priemeru 16-32 mm do výšky cca 8cm (pri 6cm hrubej dlažbe) pod vrchnú hranu obrubníku. Kamenivo u vibrujte vibračným zariadením. Rozdiel medzi kamenivom a vrchom sadových obrubníkov je závislý od hrúbky dlažby. Podsypte 2 cm šutoliny a uložte dlažbu. Hrúbka dlažby min. 6cm. Po uložení dlažbu vyšpárujte suchým pieskom a u vibrujte do roviny.

Základová doska musí byť vytýčená tak aby bola zarovno vonkajším stenám  teda čistý rozmer záhradnej chatky  plus cca 10 cm aj na šírke aj na dĺžke.

Namiesto zámkovej dlažby je možné použiť aj dlažbu betónovú 50x50x6cm.

Realizácia na zemné skrutky (vruty).

Realizáciu prevádzajú priamo naši pracovníkmi počas v rámci montáže záhradných domčekov a chatiek .

Je dôležité správne skonštruovať rošt (konštrukciu základovej dosky).

V zásade platí , že na drevený rošt a zemné skrutky vieme postaviť ktorýkoľvek s našich ponúkaných domčekov. Základom je však  usadená  pôda kde skrutky zavŕtame. Určite nie je vhodná navážka kde je veľké riziko sadania jednotlivých vrutov. Taktiež kamenistá , alebo naopak piešočnatá pôda nie je vhodná pre tento druh realizácie.

Ďalšou s podmienok je , že domček musí byť postavený s podlahou ,ktorá spevňuje rošt a logicky umožňuje správne použitie domčeku.

Bližšie informácie Vám podáme na základe konkrétnej požiadsvky s ohľadom na terén či iné špecifiká.

Ukážky realizácii záhradných chatiek na jednotlivé základové dosky