Certifikáty

certifikát materiálu záhradného domčeka
certifikát materiálu záhradného domčeka

Záhradné domčeky spoločnosti LASITA sú certifikované systémom certifikácie FSC, ktorý umožňuje spotrebiteľovi identifikovať produkt vyrobený z dreva, ktoré pochádza z dobre a environmentálne zodpovedne obhospodarovaného lesu.


certifikát materiálu záhradnej chatky
certifikát materiálu záhradnej chatky

ISO 9001: Je systém manažmentu kvality výroby a služieb, ktorý je súčasťou  medzinárodných štandardov vydaných Medzinárodnou organizáciou pre štandardizáciu kvality. (International Organization for Standardization)


certifikát o pôvode dreva
certifikát o pôvode dreva

Záhradné chatky sú certifikovaná systémom PFSC, ktorý   umožňuje spotrebiteľovi identifikovať produkt vyrobené z dreva, ktoré pochádza z dobre a environmentálne zodpovedne obhospodarovaného lesu.