Blog 19. Problémy pri stavbe záhradnej chatky


Keďže častokrát prichádzajú od zákazníkov návrhy na chatky ktoré sa nedajú v našich podmienkach zrealizovať, rozhodli sme sa zopár z nich použiť. Dáme Vám viacero tipov ako nemať problémy pri stavbe záhradnej chatky

Ďalší z vás tak dostanú cenné informácie o tom – ako umiestniť záhradné domčeky a záhradné chatky vo vašej záhrade. Príliš málo priestoru. Žiaľ na takto malý priestor sa reálne domček umiestniť nedá. Zrubové spoje majú presah cca 8 cm + šírka materiálu . Na 130 cm ozaj záhradný domček neumiestnite. Len zrubový spoj má 8cm , ktoré sú Vám ubraté zo šírky domčeka.

Na takto malý priestor doporučujeme maximálne prístrešok, ktorý má doriešený zvod vody mimo tohto ozaj malého priestoru.

Vzdialenosť záhradnej stavby od plotu.

Pri zameraní pamätajte aj na to , že Váš záhradný domček treba udržiavať a pravidelne natierať. 50cm od hranice plota je minimálna technická vzdialenosť , ktorá je ozaj minimum  na osadenie a ošetrenie steny záhradnej chatky.  Samozrejme pokiaľ máte základovú dosku až po murovaný plot a sklon strechy je taký, že Vám voda padá na dlažbu – a nie do zeme . Vtedy zvážte dažďové zvody a odvod vody zo striech mimo tohto priestoru.

Realizácia chatky na zemné skrutky.

Dbajte , aby zem pod Vašim budúcim domčekom nebola štrková kamenistá, alebo aby sa nejednalo o čerstvú navážku zeminy.  DO štrku je ozaj problém zavŕtať rovno zemnú skrutku. V piesku a v čerstvej navážke Vám zasa nebude držať a domček bude nepravidelne klesať. Ideálne je osadiť chatku na usadnutú klasickú zeminu. Vtedy to funguje ako má.

Záhradný domček drevený rošt

Plánovanie výšky záhradnej chatky.

Počítajte s budúcimi sadovými úpravami. Výšku chatky prispôsobte tak, aby horná plocha základovej dosky bola v zodpovedajúcej výške min 5cm nad budúcou výškou terénu.

Osadenie nosného stĺpu.

Ak osádzate chatku na zámkovú dlažbu a súčasťou chatky je aj podporný stĺp, ideálne je pod dlažbu v mieste osadenia stĺpu dať betónovú pätku do ktorej sa navŕta kovová stojka.