Zrubová chata Zanzibar 70mm

Zrubová chata Zanzibar 70mm