dvoj garaz montovaná

dvoj garáž montovaná s bočnými dverami a oknomk